Samhälle

Rökförbudet banar väg för snusaren

Rökförbudet banar väg för snusaren

Under 2019 infördes ett rökförbud på allmänna platser i Sverige även utomhus. Det betydde att folk som tidigare varit vana att stå utanför krogar och barer eller sitta på kaféer under uteserveringar, numera inte längre har rätt att tända ett bloss. När det nya och hårdare rökförbudet trädde i kraft […]

E-ciggens vara eller icke vara

E-ciggens vara eller icke vara

Det är svårt att veta vad som gäller rent faktamässigt i nikotin- och tobaksvärlden. Cigarettbolag, lobbygrupper och rena missförstånd är tyvärr alla stora delar av debatten. Ironiskt nog har kost- och träningsbranschen liknande problem – alla har sin egen teori kring träning och det är även där svårt att särskilja […]

Rökförbud på allmän plats

Rökförbud på allmän plats

Att röka är en relativt vanlig ovana som folk har. Men idag vet vi att det gör mer ont än gott och därför yrkar vissa på att det borde bli rökförbud på allmän plats. Detta har både sina för- och nackdelar. Ska man få röka var man vill, eller är […]

Frågan om rökförbud allmän plats

Frågan om rökförbud allmän plats

Ett nytt förslag från Regeringen om rökförbud på allmänna platser kan komma att bli verklighet från och med 2019. Åsikterna kring det hela är delade och tanken bakom sägs vara att ta ett ytterligare krafttag mot rökningen för folkhälsans skull. Den som vill röka ska såklart få röka, men inte […]